Gjenlegg i sommer?

Gjenlegg i sommer?

Det kan være flere grunner til å fornye engareal i sommer. Mange har fått ødelagt engareala sine på grunn av kjøreskader – enten ved slått og/eller ved utkjøring av husdyrgjødsel. Oppkjørte- og ødelagte engareal bør repareres raskest mulig.

I tillegg til redusert avling, vil risikoen for  jordinnblanding i graset øke. Både feilgjæring (smørsyregjæring) og sporeinfeksjon kan oppstå når jord kommer i kontakt med friskt gras på etterfølgende slåtter.  

Også eldre engareal med høgt innhold kveke og andre rotugras kan det  være aktuelt å fornye.   

Sommeren kan være ei god tid for både brakking og tillaging av såbed. En normalt høgere jordtemperatur gjør at oppspiringa skjer raskere enn på våren.

Brakking
For å få best effekt av brakkinga, må en vente 3-4 uker etter slått, slik at ugraset er kommet langt nok. Sprøyter en for tidlig etter slått får en dårlig effekt av brakkinga.

Roundup (glyfosfatsprøyting)
Det har vært anbefalt fra 500-800 ml Roundup pr da, avhengig av kvekemengde /total ugrasmengde. Kveke og andre grasarter blir stort sett drept på 500 ml pr da. 

Problemugras som kveke
Har en mye ugras og spesielt kveke, må en brakke før pløying. Det er svært viktig at kveka har 4-5 blad og er i god vekst. Høymolsyre og løvetann må på same måte ha en rosett for at brakkinga med Glyfosat skal bli effektivt. Er det mye kveke der du skal pløye nå, blir rådet å vente med pløyinga til våren for å ha tid til ei glyfosatsprøyting, når plantene er kommet godt i gang med vekst igjen.

Publisert Jens Randby - 10. juli 2017

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640