Søk

Du er her:

Gjødsel etter 1. slått
Gjødsel etter 1. slått

Gjødsel etter 1. slått og ettergjødsling av beiter

Etter 1. slått vil areal som får tilført husdyrgjødsel ha behov for ekstra tilførsel av nitrogen. Av reine nitrogengjødseltyper kan Felleskjøpet Rogaland Agder tilby OPTI-KAS 27-0-0, AN 34% og Kalksalpeter15,5%.

Fullgjødsel 18-3-15 og 22-2-12 i storsekk er vi tomme for.  Det er inntil videre tilgang på 25-2-6. Vi har lite parti av Fullgjødsel 21-3-8 og 22-3-10 på lager.

HELgjødsel med og uten kobolt er nå på lager. Helgjødselproduktene kan være gode alternativ for tilleggsgjødsling av beiter på areal som trenger P og K.

HELgjødsel 30-1-1 er også et alternativ der en først og fremst tar sikte på å dekke behovet for nitrogen.  

 

Publisert av Grethe Sevdal 17. juni 2011

 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640