NPK 27-3-5 (2S)

NPK 27-3-5 (2S) er en gjødsel som inneholder svovel (S) og et høy innhold av nitrogen (N). Moderat innhold av fosfor (P) og lavt innhold av kalium (K).

NPK 27-3-5 (2S) er en gjødsel som inneholder svovel (S) og et høy innhold av nitrogen (N). Moderat innhold av fosfor (P) og lavt innhold av kalium (K).

Egner seg best på eng eller beiter der jordprøver viser et høyt innhold av kalium i jorda. Er også egnet til å brukes i kombinasjon med storfegjødsel.

Produktet er tilgjengelig som granulert vare i 600 kg. Leverandør er Uralchem i Russland.
 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640