KALK

Den dyrka jorda i Norge gjennomgår en forsuring ut fra naturlige og menneskeskapte forhold. Riktig mengde kalk som skal tilføres og hvor ofte må vurderes ut fra jordanalyser. Riktig vedlikeholdskalking vil som en tommelfingerreglel være 200 kg CaO tilført hvert femte år.

Produktbeskrivelse Mengde Tanknr. Levering Pris eks. mva
AGRI BRENT 500 kg stk. 10 dager kr 1 040,00 / stk.
AGRI HYDRAT 20 kg stk. 10 dager kr 76,00 / stk.
AGRI MICRO stk. 10 dager kr 51,00 / stk.
GRANULERT KALK 600 kg stk. 10 dager kr 780,00 / stk.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640