KALK

Den dyrka jorda i Norge gjennomgår en forsuring ut fra naturlige og menneskeskapte forhold. Riktig mengde kalk som skal tilføres og hvor ofte må vurderes ut fra jordanalyser. Riktig vedlikeholdskalking vil som en tommelfingerreglel være 200 kg CaO tilført hvert femte år.

 Mer utfyllende informasjon om våre kalkslag i plantekulturkatalogen.

For mer informasjon om kalk se www.kalk.no

Oversikt adresseliste til entreprenører

42107 Granulert Kalk 48 / 53 = tomt på lager, kommer inn i begynnelsen av Juni.

Produktbeskrivelse Mengde Tanknr. Levering Pris eks. mva
AGRI BRENT 500 kg stk. 10 dager kr 1 350,00 / stk.
AGRI DOL 600 kg stk. 10 dager kr 810,00 / stk.
AGRI HYDRAT 20 kg stk. 10 dager kr 76,00 / stk.
AGRI MICRO stk. 9 dager kr 51,00 / stk.
YARA STORSEKK-KNIV stk stk. 2 dager kr 790,00 / stk.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640