AGRI BRENT

AGRI Brent er en lettbrent kalk (CaO) med høy reaktivitet og er godt egnet for å redusere angrep av klumprot på korsblomstra vekster.

AGRI Brent er en lettbrent kalk (CaO) med høy reaktivitet og er godt egnet for å redusere angrep av klumprot på korsblomstra vekster.

Kalkverdi etter 1 år og 5 år 95/95 +/- 3.

Produktet leveres i 500 kg sekk.

Bruk av AGRI Brent gir en rask pH-heving over 7,5 i 4-8 uker (brentkalk¬blaff). Planting bør utsettes til 2-4 dager etter kalking for å unngå å svi planterøtter og hindre frøspiring.

 

Advarsel: Sjekk alltid produktemballasjen for å ivareta sikker bruk av våre produkter. Sjekk også HMS og Sikkerhetsdatablad.

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640