Nitrogengjødsel

I tillegg til nitrogen kan gjødsla inneholde, kalsium, magnesium og svovel. Hovedbruksområdet er til gras i kombinasjon med husdyrgjødsel og/eller på svært fosforrik jord.

Produktbeskrivelse Mengde Tanknr. Levering Pris eks. mva
AMMONIUMNITRAT 500 kg stk. 10 dager kr 1 345,00 / stk.
CAN N27 600 kg stk. 10 dager kr 1 674,00 / stk.
KALKSALPETER stk. 10 dager kr 93,00 / stk.
NITRABOR-KALKSALPETER stk. 10 dager kr 113,00 / stk.
OPTI-NS 27-0-0 (4S) 600 kg stk. 10 dager kr 1 734,00 / stk.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640