AMMONIUMNITRAT

AMMONIUMNITRAT er aktuell til delgjødsling i korn og gras, enten i kombinasjon med Fullgjødsel eller husdyrgjødsel. Gjødselet holder en jevn og god kvalitet spredeegenskaper er på opptil 15 meter spredebredde.

AMMONIUMNITRAT er aktuell til delgjødsling i korn og gras, enten i kombinasjon med Fullgjødsel eller husdyrgjødsel.  Gjødselet holder en jevn og god kvalitet spredeegenskaper er på opptil 15 meter spredebredde.

Negativ kalkvirkning tilsvarende -1,0 kg CaO pr. kg tilført nitrogen og gjødselet er klassifisert som farlig gods.

Produktet produseres av Achema i Litauen og er tilgjengelig som prillet vare i 500 kg sekk.

 

Advarsel: Sjekk alltid produktemballasjen for å ivareta sikker bruk av våre produkter. Sjekk også HMS og Sikkerhetsdatablad.

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640