KALKSALPETER

KALKSALPETER er et gjødsel der nitrogenet er hovedsakelig som nitrat, en nitrogenform som tas direkte opp av plantene. Gjødselet har høyt innhold av vannløselig kalsium.

KALKSALPETER er et gjødsel der nitrogenet er hovedsakelig som nitrat, en nitrogenform som tas direkte opp av plantene. Produktet har et høyt innhold av vannløselig kalsium, og har en positiv kalkvirkning tilsvarende ca. 1 kg CaO pr. kilo tilført nitrogen.

Gjødselet benyttes til delgjødsling sammen med Fullgjødsel® eller husdyrgjødsel.

Produktet er tilgjengelig som granulert/prillet vare.
Antall på pall/eske: 48 stk.

 

Advarsel: Sjekk alltid produktemballasjen for å ivareta sikker bruk av våre produkter. Sjekk også HMS og Sikkerhetsdatablad.

 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640