OPTI-NS 27-0-0 (4S)

OPTI-NS 27-0-0 (4S) er et gjødsel som inneholder ammoniumnitrat med kalsium, magnesium og svovel og er spesielt velegnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel, for å dekke svovelbehovet.

OPTI-NS 27-0-0 (4S) er et gjødsel som inneholder ammoniumnitrat med kalsium, magnesium og svovel og er spesielt velegnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel, for å dekke svovelbehovet.

Produktet er tilgjengelig som granulert vare.

 

Advarsel: Sjekk alltid produktemballasjen for å ivareta sikker bruk av våre produkter. Sjekk også HMS og Sikkerhetsdatablad.

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640