HØNSEGJØDSEL PELL MARIHØNE

Fjørfegjødsel fra Jæren som er tørket og pelletert.

Fjørfegjødsel fra Jæren som er tørket og pelletert.

Gjødsla er godkjent til økologisk produksjon.

Ca NPK-innhold : N 4,5 P 1,5 K 2,2.

Produseres av Norsk Naturgjødsel på Sele.
Leveres som pelletert vare.

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640