MARIHØNE PLUSS

MARIHØNE Pluss er et organisk gjødsel med kjøttbeinmjøl og vinasse og er også godkjent til økologisk produksjon.

MARIHØNE Pluss er et organisk gjødsel med kjøttbeinmjøl og vinasse. Gjødselet er godkjent til økologisk produksjon.

CA NPK innhold: 8 - 4 - 5

Ved spredning på beite er det en sperrefrist på 21 dager.

Produktet produseres av Norsk Naturgjødsel på Sele og leveres som pelletert vare i 500 kg sekk.

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640