Gjødsel og kalk

Felleskjøpet Rogaland Agder leverer kalk og gjødsel tilpasset norsk jordbruk, samt til hagebruk, park og anlegg, fotballbaner og private hager.

 

Alle priser på gjødsel og ensileringsmidler gjelder fra hovedlager SIR eks mva. Evt frakt beregnes etter de til enhver tid gjeldende fraktsatser. Våre FK avdelinger og forhandlere vil påregne frakt og håndteringskostnader til sine priser

 

 

Kverneland spredetabeller for mineralgjødsel finner du her

  • Kalking av eng og beite

    Tiden rett etter slått, enten det er første, andre eller tredje, kan være ideell tid for kalking. Mye arbeid blir lagt ned i våronna eller ved omlegging for å sikre best mulig betingelser for årets avling, enten det er gras til ku, sau eller hest.

  • Gjødsling etter 1. slått

    Næringsbehovet for å sikre en god 2. slått ligger på ca 10 kg N -, ca 1 kg P - og 8-10 kg K pr dekar. Næringsbehovet bør justeres ned dersom det av ulike årsaker er vanskelig å oppnå toppavling, eksempelvis pga dårlig grøftetilstand, eller at det gjelder gjødsling av ei eldre-, ugrasrik eng.

Viser fra 11 til 12 av totalt 32 artikler

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640