Illustrasjonsbilde - Felleskjøpet

Aktuelle gjødseltyper etter 1. slått

Dersom det tilføres normale mengder husdyrgjødsel etter slått, vil det som regel være tilstrekkelig å tilleggsgjødsle med ei N/NK-gjødsel. På areal som det ikke tilføres husdyrgjødsel, vil det ofte være riktig med NPK-gjødsel.

Det er god dokumentasjon på at det bør tilføres svovel i mineralgjødsel om våren. Etter 1. slått er effekten av svovel mer usikker.

Aktuelle gjødseltyper ved normal tilførsel husdyrgjødsel 
N- og NK gjødsel

N- og NK-gjødseltyper: 
OPTI-KAS 27-0-0         Yara
OPTI-NK 22-0-12 (2S) Yara
Kalksalpeter 15,5% Yara
CAN 27 Achema
CAN 27%N (4S)  
AN   34 Achema

 

Aktuelle gjødseltyper ved lite eller ingen tilførsel husdyrgjødsel
NPK gjødsel 

NPK-gjødseltyper 
NPK 22-3-10 (2S)    Uralchem
Fullgjødsel 21-3-8 +Se/Na  Yara
Fullgjødsel 25-2-6    Yara
*OPTI-NK 22-0-12 Yara
Helgjødsel 18-1-10 m/u kobolt Norsk Naturgjødsel AS

*) Ved høge P-AL tall   
                

Publisert 24. juni 2013 - Jens Randby

                                

           

                     

                     

      

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640