Fleire bør bruke Helgjødsel

Fleire bør bruke Helgjødsel

Helgjødsel har dei siste åra vore utprøvd gjennom mange ulike forsøk i eng og beite. Dokumentasjonen er etter kvart blitt god med omsyn til avling og kvalitet i høve til vanleg mineralgjødsel. Du veit kva du får.

 

Mange variantar

Norsk Naturgjødsel på Sele kan i dag levere eit bredt utval av blandingar med nitrogen, Fosfor og kalium. I tillegg kan de tilby blandingar med ekstra Selen og kobolt eller kopar, noko som for mange kan gje eit løft i produksjonsresultata for beitande dyr.

 

God avbeiting

Mange framhelder den positive langtidsverknaden som Helgjødsel har i beitene. Erfaringa viser særs god avbeiting som truleg skyldas at gjødsla avgir Nitrogen over litt lengre tid.

 

Gode spreieegenskaper

Heilgjødsel har etter kvart fått ein pellets som gjev eit godt spreiebilde.  Det perfekte spreiebildet kan på beiter ofte være ein utfordring uansett gjødsel.

 

Nokre tilrådingar pr. daa:

Vårgjødsling til beite utan bruk av husdyrgjødsel:

 • 40 kg Helgjødsel 18-1-10 m Selen
 • Ekstra kobolt og kopar kan bestillast om det er behov for det i gjødsla
   

Vårgjødsling til beite med bruk av husdyrgjødsel  (2,5 tonn blautgjødsel storfe)

 • 20-25 kg Helgjødsel 18-1-10
   

Til overgjødsling i juni

 • 25 kg Helgjødsel 18-1-10 (ev. med Selen eller Kobolt)
   

Vårgjødsling til grasareal utan bruk av husdyrgjødsel

 •  80-90kg Helgjdøsel 18-1-10
   

Til overgjødsling i juni

 • 55 kg Helgjødsel 18-1 10              

 


 

Saken er tatt fra Vårt Felleskjøp april 2020

Les magasinet Vårt Felleskjøp

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640