Aktuelle gjødseltyper etter 1. slått

Gjødsling etter 1. slått

Næringsbehovet for å sikre en god 2. slått ligger på ca 10 kg N -, ca 1 kg P - og 8-10 kg K pr dekar. Næringsbehovet bør justeres ned dersom det av ulike årsaker er vanskelig å oppnå toppavling, eksempelvis pga dårlig grøftetilstand, eller at det gjelder gjødsling av ei eldre-, ugrasrik eng.

3 tonn storfègjødsel vil normalt dekke behovet for P og K. Restbehovet for Nitrogen er på ca 7 kg pr dekar dersom husdyrgjødsla er spredd under gunstige forhold.

Dersom det brukes grisegjødsel bør restbehovet for N og K dekkes opp med OPTI-NK 22-0-12.

Behovet for N kan best dekkes opp ved bruk av eksempelvis OPTI-KAS 27, OPTI –NS 27 (4S), CAN 27, eller AN 34.

På areal som ikke får tilført husdyrgjødsel faller valget på en NPK-type.Det er god dokumentasjon på at det bør tilføres svovel i mineralgjødsel om våren. Etter 1. slått er effekten av svovel mer usikker.

Aktuelle gjødseltyper ved normal tilførsel husdyrgjødsel 
N- og NK gjødsel

N- og NK-gjødseltyper: 
OPTI-NS 27-0-0 (4S)                        Yara
OPTI-KAS                              Yara
Kalksalpeter 15,5% Yara
OPTI-NK 22-0-12 3S+Se          Yara
CAN 27%N (4S) Achema
AN   34 Achema

 

Aktuelle gjødseltyper ved lite eller ingen tilførsel husdyrgjødsel
NPK gjødsel 

NPK-gjødseltyper 
Fullgjødsel 18-3-15                       Yara
Fullgjødsel 25-2-6                        Yara
Fullgjødsel 22-2-12                        Yara
HELgjødsel m/u kobolt                  Norsk Natur gjødsel
NPK 22-3-10 (2S)                       Uralchem

 

Publisert 12. juni 2015 - Frank Morten Levang

                                

           

                     

                     

      

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640