Kalking med helikopter

Kalking med helikopter

Kalking med helikopter er et alternativ der en ikke kan komme til med traktor. Dette har vært vanlig på Vestlandet, som et samarbeid mellom Franzefoss Minerals AS, NLR og Pegasus Helicopter AS.


Beitene kalkes med 350 kg Agri Dol pr. dekar, som inneholder 12% magnesium. Helikopteret sprer ut ca. 700 kg i hver vending med stor presisjon. Kalkinga blir truleg utført rundt påske.


Ved mange bestillinger og større mengde blir arbeidet effektivt og prisen lavest. 


Priser og bestilling

Pris: kr 2.350,- pr tonn eks. mva ferdig spredd. Fakturering via FKRA som ved ordinær ferdig spredd kalking.

Bestillingsfrist: 12. mars.

For mer informasjon/bestilling, ta kontakt med en av oss:

Tlf. 970 14 117 el. birgitt.harstad@nlr.no

Tlf. 947 81 807 el. lars.kjetil.flesland@nlr.no

Tlf. 481 93 395 el. bard.gjellestad@nlr.no

Tlf. 941 42 877 el. asbjorn.ramsli@kalk.no

 


Publisert 20. februar 2020 - Aasne Aasland

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640