Søk

Du er her:

Rapportering av beholdninger av Ammoniumnitrat 34%

Rapportering på beholdninger av Ammoniumnitrat 34%

For å ha en bedre oversikt over risikobildet for håndtering av farlige stoffer, er det krav om at enhver som oppbevarer over 6 tonn AN34 skal sende melding til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Innmelding skal skje elektronisk, via Altinn-portalen. Den som skal melde inn må ha delegert rett til å handle i Altinn på vegne av virksomheten.

AN 34% omfattes av  Forskrift av  8 juni 2009 nr 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff.
Les mer på lovdata «Farlig-stoff forskriften»

Etter denne  forskriften er det en generell meldeplikt for oppbevaring av AN34.  Alle som oppbevarer over 6 tonn AN34 skal sende melding til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Innmelding via Altinn
Innmelding skal skje elektronisk, via Altinn-portalen. Den som skal melde inn må ha delegert rett til å handle i Altinn på vegne av virksomheten. Oversikten blir lagret i DSB`s base SamBas. Rapporteringen bidrar til en samlet oversikt over risikobildet for handtering av farlige stoffer.

Erfaringsmessig er AN34 er en typisk sesongvare – kjøp og brukstidspunkt er tilnærmet samtidig i løpet av vekstsesongen. Unntaksvis er det kunder som lagrer AN34 over lenger tid, lenger enn en måned. Dersom volumet da overstiger 6 tonn, er innrapportering til Altinn-portalen påkrevet.  
 

Noen unntak
Jordbrukere som oppbevarer AN34 % i en kortere periode (2-4 uker) før spredning på jordene, er foreløpig ikke innmeldingspliktige.

Spørsmål om selve innmeldingen rettes fortrinnsvis til melding.farlig.stoff@dsb.no

Nyttige lenker
Veiledning for innmelding av farlig stoff (PDF)
Slik fungerer meldesystemet
Altinn brukerservice (hjelp med pålogging og rettigheter)
Meld inn farlig stoff via Altinn
Mer om forskrift om farlige stoffer og innmelding

Publisert 12.desember 2012 - Jens Randby

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640