Søk

Du er her:

Gjødselpriser

Gledelig prisnedgang på gjødsel

Nytt gjødselår begynte 1.7. Prisnedgangen fra gammel til ny sesong på NPK-gjødsel er vesentlig større i år enn i tidligere år. Siste halvår, og spesielt de siste to månedene, har vi hatt en nedgang i prisen på nitrogengjødsel. Siden NPK-gjødseltypene inneholder mest nitrogen, preger det også prisutviklingen på NPK-gjødsel.

Dagens prisnivå er langt på veg det samme som vi hadde i juli 2012. og gjelder fram til 15.8.  Etterspørselsutvikling- og valuta er to faktorer som kan påvirke gjødselprisene både opp og ned. 

Ulike årsaker til prisfallet i juli 2016

  1. Det er over tid bygd opp økt produksjonskapasitet i gjødselindustrien. Spesielt Kina, som er verdens største eksportør av urea, har økt sin eksport. Ureaprisen trekker prisen på annen N-gjødsel ned, eks kalkammonsalpeter .
  2. Lavere energipriser reduserer produksjonskostnadene for gjødsel. Gjødselindustrien kan dermed oppnå nødvendige marginer ved et lavere prisnivå.
  3. Det er mye korn på lager, og det er utsikter til nok et godt kornår på den nordlige halvkule. Det fører til lave kornpriser på verdensmarkedet. Lave kornpriser bidrar til lavere etterspørsel etter gjødsel.   
  4. Det er krise i mjølkeproduksjonen i mange vesteuropeiske land pga overproduksjon av mjølk- og mjølkeprodukter.  Mange bønder  tvinges til å kutte kostnader, bla.a ved å redusere/kutte gjødsling med P og K.  

De nye prisene på gjødsel du her på vår nettside. 

 

Publisert 05. juli 2016 - Jens Randby

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640