Søk

Du er her:

Grovformangel og såing

Grovfôrmangel og såing av alternative vekster i juli

Spesielt på Agder og i deler av Rogaland og Hordaland opplever vi nå en ekstrem tørke. Utsiktene framover for regn er heller ikke de beste. Alle krefter og muligheter må nå brukes for å produsere maksimale mengder med grovfôr.

Det er i hovedsak to forutsetninger som må være oppfylt for at det skal være fornuftig å så en ny vekst i juli:   

  1. Såing av et areal som det allerede er høstet en avling av grønnfôr av korn, evt at det er tatt en tidlig avling av potet/grønnsaker (arealene av potet og grønnsaker som regel svært begrenset)
     
  2. At det må være utsikter til regn som kan gi tilstrekkelig spireråme

Etter slått bør det derfor gjøres en grunn jordarbeiding for å jamne overflaten og løsne jorda ned til 4-5 cm. Så deretter noe dypere enn ved normal våronnsåing. ANBEFALT SÅDYBDE: Korn: 4-5 cm. Raigras: 2-3 cm.  
Til slutt er det viktig med god tromling for å få kontakt mellom frø og jord. Generelt vil alt frø kreve fuktighet for å spire. Nyspirt frø er i tillegg svært tørkeutsatt før det får etablert seg med et ordentlig rotsystem.

Den mest aktuelle veksten hos oss er seksradsbygg. Korn kan gi ei avling som egner seg til ensilering. Dersom det blandes i italiensk raigras kan det evt. beites videre utover høsten etter en slått. Innblanding av erter og eller vikker vil ha lite for seg.

Av korn snakker vi om såmengder på 12-15 kg/dekar (pluss evt. 4 kg italiensk raigras/dekar). FKRA har god tilgang på 6-radssorten Heder. Italiensk raigras finnes det også tilgang på fra vårt hovedlager på Kvalaberg.

Westerwoldsk raigras kan ensileres, mens italiensk raigras vil være best egna til beite. Raigraset bør helst pusses en gang for å buske seg tilstrekkelig til å gi stor avling.

Tilgangen på Westerwoldsk raigras er begrenset i FKRA. Men vi tror alternativet med å så korn er et vel så godt alternativ, når målet er maksimal grovfôravling i løpet av en begrenset vekstperiode.  '

Kontakt vår plantekulturavdeling for råd og veiledning.


Publisert  12. juli 2018 - Jens Randby

 

 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640