Grasaat korn

Har du varmgang i fullfôret?

GrasAAT Korn er et syrebasert konserveringsmiddel for lagring av korn, mais, fullfôr, våtfôr og biprodukter av korn. GrasAAT Korn er langt mer brukervennlig enn ren propionsyre.

Produktet er langt mindre etsende og korroderende, og det gjør arbeidsmiljøet betydelig sikrere enn med rene syrer. Grasaat Korn er mindre flyktig, og man slipper den sterke lukten som ren propionsyre har.

Et konserveringsmiddel for bruk ved:
- stabilisering av fullfôr og våtfôr
- lagring av fuktig, helt korn,
- ensilering av krosset korn
- ensilering av sterkt fortørket gras

Stabilisering av fullfôr og våtfôr.
Fullfôret er svært utsatt for varmgang etter at det er mikset i fullfôrblanderen. Sammensetningen av GrasAAT Korn gir en effektiv beskyttelse mot varmgang i fullfôr, og mot uheldig bakterievekst i våtfôr.


Konservering av rått, helt korn.
Ved bruk av GrasAAT Korn, kan kornet anvendes i egen besetning uten forutgående tørking. Dette krever mindre investeringer i faste anlegg, og metoden har stor kapasitet ved innhøstingen. Krossing og ensilering av korn. GrasAAT Korn er et effektivt ensileringsmiddel ved krossing av korn. Også denne metoden gjør det mulig å bruke eget korn i husdyrproduksjonen uten forutgående tørking.

Konservering av sterkt fortørket gras.
Ved produksjon av sterkt fortørka høyensilasje til hest, er ofte muggdannelse et problem. GrasAAT Korn gir bedre virkning mot mugg og gjærsopp.

Dosering ved stabilisering av fullfôr
Det tilsettes 1 – 3 liter GrasAAT Korn pr tonn fullfôr. Start med lav dosering, og øk ved behov. Husk at bruk av effektive ensileringsmidler i grashøstinga, reduserer risiko for varmgang i fullfôret.

Last ned produktdatablad
Leveres i kanner, fat og container.

Les også
Varmgang i siloen
 

Publisert 19. august 2016 - Ole Tjemsland

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640