Lam i vårsol - Felleskjøpet
I dag leverer begge gardene lammeslakt med klassifisering som innertiere på ROS.
I dag leverer begge gardene lammeslakt med klassifisering som innertiere på ROS.

Helgjødsel ble løsningen

Etter mange år med dårlig tilvekst på lamma, gjorde disse bøndene på Brusand et krafttak for å finne nye muligheter. De engasjerte fagfolk både i Nortura og NMBU på Høyland, og ikke minst begynte de å studere faglitteratur selv, summert gav dette gode sluttresultat og økonomisk gevinst.

Tilveksten økte med ca. 100 gram pr. dyr og dag. Dyra ble tidligere slaktemodne. Det ble mindre tapere.
Tidligere slakting og bedre klassifisering gjorde at vår utbetalingspris gikk kraftig opp og det økonomiske resultatet
likeså. I dag leverer begge gardene lammeslakt med klassifisering som innertiere på ROS.

Det ble tatt jordprøver, grasprøver og etter hvert også blodprøver av lamma. Vi så en tydeligere sammenheng
mellom mineralinnhold i graset og manglende tilvekst på lamma.


På det som viser seg å bli en av de fineste dagene i februar, har vi avtalt å treffe Leif Matnisdal, Jarl Nord-Varhaug og
Emil Herrredsvela hjemme på garden i Fuglestadveien på Brusand. Emil har nettopp overtatt garden etter Jarl.
Garden er på ca. 800 daa, hvor mye areal er beite. Leif driver ca. 400 da, men leier 300 i tillegg. Her snakker vi om
beitekompetanse så det holder.

Det var på et møte på Særheim jeg for alvor skjønte hva som var galt, sier Jarl. Jeg satt og bladde i et tidsskrift og plutselig så jeg bilder av dyr som hadde akkurat de samme symptomene som hjemme på garden. Bildene viste dyr
med kobbermangel. Litt magre dyr med pjuskete pels, ulla var nesten som stålull. På det tidspunktet var det ingenting
som skulle tyde på at vi hadde for lite kobber på vår gard, men det viste seg etter hvert at innholdet av Molybden i
jordsmonnet her gjorde at opptaket av kobber og kobolt ble alt for lite. Effekten ble forsterket av god og anbefalt kalking med pH godt over 6.

SOM NATT OG DAG
Norsk Naturgjødsel kunne tilby gjødsel med både kobber og kobolt. Samme år satte vi i gang med omfattende gjødsling med Helgjødsel tilsatt kobolt og kobber. Resultatet på lamma ble som natt og dag. Året etter var lamma helt OK. Effekten var formidabel. Tilveksten økte med ca. 100 gram pr dag. Dyra ble tidligere slaktemodne. Det ble mindre tapere. Tidligere slakting og bedre klassifisering gjorde at vår utbetalingspris gikk kraftig opp og det økonomiske resultatet likeså. I dag leverer begge gardene lammeslakt med klassifisering som innertiere på ROS.

KALKER LITT HVERT ÅR
Det var en fantastisk opplevelse å finne løsninger som kunne fungere for oss. I dag passer vi på å vedlikeholde
mineraltilstanden på beitene. Vi bruker fortsatt Helgjødsel hvert år, men «skiftegjødsler» deler av beitet med helgjødsel hvert 3 -5 år. Vår erfaring er at beitene bør kalkes litt hvert år for å unngå alt for store pH-svingninger. pH bør holdes jevnt i underkant av 6. Høyere pH enn dette medfører større utfordringer med mineralbalansen til dyra.

Utfordringene med beiting av sau er mange, og de kan være svært så ulike fra område til område og fra gard til gard. Karene på Brusand understreker at det er viktig at hver og en går gjennom sine utfordringer og finner sine egne løsninger. For oss var det definitivt mineralbalansen i beitegraset som ikke var god nok. Jarl legger til at etter at de startet med å gjødsle storfebeitene med selen, så ble det også brått slutt med mastittproblemene på kvigene.

Saken er hentet fra magasinet Vårt Felleskjøp
Tekst: Aasne Aasland, Foto: May-Linda Schjølberg

 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640