Illustrasjonsbilde av en kraftforsjåfør - felleskjøpet
På forhånd takk for hjelpen

Hjelp sjåførene frem

Vi er på full fart inn i vårmånedene. For oss er det den travleste tida på året. For at våre sjåfører og transportører skal kunne levere varene så trygt og effektivt som mulig ber vi om din hjelp.

Sjekkliste

  • Gårdsveiene og snuplass for kraftfôrbilen må brøytes/ryddes i minst 3 meters bredde
  • Veiene må strøs når det er glatt
  • Sørg for at området omkring kraftfôrtankene er ryddet og at innblåsingsrøret for kraftfôrtanken er lett tilgjengelig. Det bør være reint der sjåførene ferdes
  • Hekker og trær som hindrer god og sikker ferdsel bør klippes
  • Legg ut paller/merk av plassen der gods skal settes av


Våre erfaringer fra i fjor viste at mange gjorde en svært god jobb med dette. Vi bør likevel ha fokus videre.
Effektiviteten og sikkerheten avhenger av et godt samarbeid med våre kunder.

På forhånd tusen takk for hjelpen.

Publisert 08.februar 2013 - Aasne Aasland

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640