Takk for hjelpen

Hjelp sjåførene frem

Vintermånedene er nå godt i gang, for at våre sjåfører og transportører skal kunne levere varene trygt og effektivt hjem til din gård, trenger vi din hjelp.

Ved levering av kraftfôr og andre driftsmidler vil sjåførene sette stor pris på at innkjørsel og gårdstun er ryddet og oversiktlig.

Sørg for tilstrekkelig kutting av tre og hekker og rydd slik at sjåføren kan levere varer uten fare for personer og materiell.

Ekstra utfordrende ved snøfall

Kjøring med vogntog på 50 tonn er krevende på snøtunge og glatte veier. Ved snøfall trenger vi derfor hjelp til følgende:

  • Gårdsveiene og snuplass for kraftfôrbilene må brøytes i minst 3 meters bredde.
  • Strø veiene når det er glatt.
  • Sørg for at snøen er ryddet omkring kraftfôrtankene og at innblåsingsrør er tilgjengelig og ikke sperret av snø

Effektiviteten og sikkerheten avhenger av et godt samarbeid med våre kunder, vi takker på forhånd for hjelpen.

Publisert 22. november 2016 - Martin Sleire

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640