God kvalitet på kornet hos alle våre kornmottak

Kornmottak i FKRA

Det meste av kornet er nå tresket under svært gode forhold, og kvaliteten syns å være bra på alle våre fire mottak.

 

Mottaksrutinene på anleggene har vært gode, og vi håper de som har levert korn har samme opplevelse. I sum er det så langt mottatt i underkant av 10 tusen tonn korn.
 

Kvalaberg står for ca 44%, Mjåvann i Kristiansand for 26%, Vanse for 8% og Felleskjøpet forsøksgard for 22%. Bygg utgjør 73% og resten er havre og en liten slant hvete.
 

- Takk til alle som har levert korn til oss!

 

Felleskjøpet Rogaland Agder har fire kornmottak i sine distrikt:

KVALABERG KORNMOTTAK
Sandvikvn. 33, 4016 Stavanger
Vaktelefon 954 64 664

MJÅVANN KORNMOTTAK
Mjåvannsvegen 50, 4628 Kristiansand
Jan G. Liebermann, telefon 915 24 275
Per Try, vakttelefon 414 98 908

VANSE MØLLE A/S
4560 Vanse
Leif Byremo, telefon 901 92 122

KLEPP KORNMOTTAK
4352 Kleppe
Olaus Kvål, telefon 915 77 117

 


Publisert 17. september - Aasne Aasland

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640