Ensileringsbilde
Holdbarhet på fat
Dette fatet kan brukes frem til 01. januar 2024

Levetid på 200 liter fat

Vi vil gjøre oppmerksom på at Levetid på et 200 liter fat er 10 år. For å sikre en trygg oppbevaring bør fatet derfor byttes innen den tid.

Levetid på et 200 liter fat er 10 år og bør derfor byttes innen den tid. Produksjonsår og dato er som regel merket på øvre del av fatet som ei klokke, årstall i midten og måned anvist med pil.

Overgang til 200 liters fat
Bruk av 25 liters kanner for ensileringsmidlene blir i noen tilfeller lite effektivt. Overgang til 200 liters fat kan derfor være aktuell for mange.

Tenk sikkerhet ved bulklevering
Den som bruker ensileringsmiddelet har ansvar for at ensileringsmiddelet oppbevares utilgjengelig for uvedkommende, og at en ved håndtering og bruk følger sikkerhetsregler gitt på produktets etikett og i HMS datablad. Addcon Nordic A/S merker hver container/tank etter fylling.

Ta kontakt om du behøver tomme IBC`er eller 200 liter fat.

Publisert 07. januar 2016 - Ole Tjemsland

 

 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640