Søk

Du er her:

Mineralgjødsel tåler ikke vann under lagring

Mineralgjødsel tåler ikke vann under lagring

Det er viktig at gjødsla oppbevares tørt, også ved kortidslagring. Vi minner om at mineralgjødsel alltid må lagres under tak, eller dekkes til med en presenning. Selv korte perioder med regn kan forårsake klump i storsekken.

Noen retningslinjer for mottak – og lagring av gjødsel  

  1. Sjekk at riktig vare i riktig mengde har kommet uskadet fram.
  2. Gjødsel må lagres uten mulighet for tilførsel av vann
  3. Velg en mest mulig lun, godt drenert og skyggefull plass
  4. Storsekkene må stå godt opp fra bakken, gjerne på et lag med paller – sjekk spiker som stikker opp av pallene
  5. Storsekker som står ute må straks dekkes til og presenningen og forankres godt.
  6. NB! Jevnlig tilsyn med gjødsellagret er et offentlig krav.

Varen skal oppbevares på en slik måte at uvedkommende ikke har tilgang til den.

Den bør primært oppbevares innendørs og adskilt fra lett brennbart materiale, varmekilder, kjemikalier, olje eller plantevernmidler.

Publisert 28.juli 2016 - Jens Randby

 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640