Bildet av amoniumnitrat - Felleskjøpet

Pass på gjødsla!

Gjødsel representerer store verdier for deg som bonde. Derfor er du sikkert opptatt av å oppbevare gjødselen slik at den ikke blir ødelagt av fuktighet og sol. Men har du tenkt på at noen kan stjele den til bruk i kriminell virksomhet?

Det finnes enkelte mennesker som kan tenkes å bruke akkurat din gjødsel på en helt annen måte enn du hadde tenkt. Ikke for å sikre gode avlinger, men for å lage sprengstoff til en bombe.

Med tilstrekkelig kjemikunnskap er det ikke så vanskelig å lage sprengstoff av mineralgjødsel med over 16 prosent 
nitrogen fra ammoniumnitrat. I årtier har terrorister brukt bomber basert på mineralgjødsel i både Europa og Nord-Amerika. Dette var også en sentral ingrediens i bomben i Regjeringskvartalet 22. juli 2011.
 
Sikker lagring og bruk av gjødsel er derfor til nytte for både den enkelte og for samfunnet som helhet. Her er 
problemstillinger vi ber deg tenke nøye gjennom, og gjerne diskutere med andre i samme situasjon. 
 
  • Hvordan oppbevare gjødsel på en måte som både ivaretar dine behov i den daglige driften og samfunnets behov for å hindre at det kommer på urette hender?

Lagre trygt og sikkert
Det skal være vanskelig for uvedkommende å få tilgang til gjødsel med mer enn 16 prosent nitrogen fra ammoniumnitrat. Som hovedregel skal slik gjødsel oppbevares innelåst. Hvis ikke det er mulig, skal den oppbevares på et sted som er lite tilgjengelig for allmennheten, men slik at du selv kan ha den under normalt oppsyn. Det er viktig å sjekke regelmessig, og straks melde fra hvis noe er borte eller ved mistenkelig aktivitet. 
 

  • Hvordan kan du på en grei måte løse at du ikke lenger kan selge denne typen gjødsel til en god nabo som alltid har fått kjøpt tidligere? 

Ikke selg til privatpersoner
Det er ikke lov å selge mineralgjødsel med mer enn 16 prosent nitrogen fra ammoniumnitrat til privatpersoner. Mange bønder opplever at naboer og bekjente ønsker å kjøpe noen kilo til privat bruk, men denne typen gjødsel må man være næringsdrivende for å kjøpe.
 

  • Hvordan følge med å melde fra om uregelmessigheter hos naboen uten at du skal føle deg som en angiver?
Følg med på hva som skjer rundt deg
Mineralgjødsel tilfører planter næringsstoffer og er nødvendig for en effektiv matvareproduksjon. Men ammoniumnitratholdig gjødsel kan misbrukes i urette hender. Hvis du reagerer på at noen i dine omgivelser 
kjøper eller oppbevarer langt mer gjødsel enn de har bruk for i produksjonen, eller det er andre mistenkelige forhold 
knyttet til bruk av gjødselen, er det viktig at du melder fra  til politiet.
 
Myndighetene jobber med en rekke tiltak som til sammen skal bidra til redusert risiko for at ammoniumnitrat 
havner i urette hender og brukes i terrorvirksomhet. 
 
Mer om regler og gode tips finner du på 
Mistenkelige transaksjoner eller opptreden meldes til politiet.
 
Les også

Rapportering på beholdninger av Ammoniumnitrat 34%

 

Publisert 27.mai 2013 - saken er hentet fra DSB.no

 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640