Søk

Du er her:

Prisoppgang på syrebaserte ensileringsmidler

Prisoppgang på syrebaserte ensileringsmidler

På grunn av stor etterspørsel og begrenset tilgang på verdensmarkedet av syreprodukter har prisoppgangen vært større enn forventet. Vi gjør oppmerksom på at i denne situasjonen kan prisene endres på kort varsel.

Under de fleste forhold vil det fortsatt være lønnsomt å bruke ensileringsmiddel. Vi særlig det siste året fått gode tilbakemelding på effekten Kofasil.

Den sterke prisoppgangen skyldes først og fremst unormalt stor etterspørsel og begrenset tilgang av syre. 

 

Publisert 02. februar 2018 - Ole Tjemsland

 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640