Søk

Du er her:

Korn Felleskjøpet

Produsentpris på korn levert FKRA sine mottaksanlegg

Her er oversikt for levering av produsentkorn til FKRA sine mottaksanlegg i 2017. Prisene på produsentkorn harmonerer med målprisen i jordbruksavtalen.

Basispris for korn levert FKRA i 2017, kr per tonn:

 

  Mjåvann Vanse Stamsædgarden Kvalaberg
Bygg   2730 2630 2630 2780
Havre   2490 2390 2390 2540
Fôrkveite   2730 2630 2630 2780

Alle prisar er ekskl. mva, utan trekk for avreknings- og analysekostnader og trekk for marknadsregulering.  Med atterhald for feil og endringar.

 

Hugs før levering:
• Produsentnummer og -namn må bli oppgitt ved levering
• Kornlasta må dekkast med tett presenning for å unngå fare for spreiing av floghavre
• Ved levering på Mjåvann, Vanse og Kvalaberg: hugs å vege kjøredoning både med full last og etter tøming av lasta
• God kvalitet og låg fukt på kornet gir betre pris og grunnlag for eit godt fôr
• Hugs å oppgi korrekt bankkontonummer for utbetaling

Kontaktinformasjon til våre kornmottak

Vi ønskar alle lykke til i skuronna!

Publisert 1. august 2017 - Geir Inge Auklend

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640