Det vil fortsatt være tilgang på de nevnte blandinger på flere av FKRA sine utsalgssteder (FK Butikken/FK Forhandlere).

Reduserte frøbeholdninger

På grunn av vinterskader – og ekstremt store fornyings- og reparasjonsbehov begynner våre frøbeholdninger på Kvalaberg å bli redusert. Dette til tross for at vi allerede tidlig i vinter sikra oss frø for et ekstremt år.

Vår Såvareavdeling har i løpet av de siste tre månedene blanda- og levert ca 700 tonn frø. Et normalt års frøsalg ligger på ca.  400 tonn.

Verken i Norge, eller i Norden er det mulig å gjøre nye innkjøp av artene timotei, engsvingel, eller engrapp som er basis i våre standard SPIRE-blandinger. 

Vi kan fortsatt levere følgende:

  • Ettårig raigras
  • Toårig raigras
  • Flerårig raigras
  • Erter
  • Raisvingel (Hykor)

Fra vår Såvareavdeling på Kvalaberg kan vi ikke lenger levere SPIRE-blandinger basert på timotei, engsvingel, eller engrapp.

Det vil fortsatt være tilgang på de nevnte blandinger på flere av FKRA sine utsalgssteder (FK Butikken/FK Forhandlere). Tilgangen vil variere på de ulike utsalgsstedene.   

Av plenfrø har vi god tilgang.

Publisert 29. mai 2013 - Jens Randby

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640