Godt salg av kraftfor

Rekordår for kraftfôr

Bøndene i Rogaland satser fortsatt og det viser også igjen på salg av driftsmidler. Salget av fôr til drøvtyggere og svin har økt betydelig. Kort summert så kan vi si at året 2015 har vært rekordår for kraftfôrsalget i FKRA.

Uroen omkring produksjon og salg av kylling har dempet salg av fôret til disse, men i sum tonnasje har FKRA økt salget av fôr med ca. 3600 tonn eller ca 1 %. 

Sum tonnasje med nesten 374 tusen tonn gjør året 2015 til «the best ever».

Det er vi selvfølgelig svært godt fornøyd med.  

Plantekultur bedre enn forventet
En god høstkampanje på gjødsel gjorde at salget innenfor plantekulturområdet ble meget bra. 
Salget av ensileringsmidler ser ut til å ha en fortsatt stigende trend noe som vi ser er positivt for kvaliteten av grassurfôr framover.

Vi takker alle våre kunder og samarbeidspartnere for året som har gått, og ser fram til et godt samarbeid i året som nettopp har begynt.

Publisert 04. januar 2015 - Aasne Aasland

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640