Kurs hos Felleskjøpet

Rett grovfôrstrategi på min gard

Kurs i grovfôrdyrking arrangeres av Tine, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland og Felleskjøpet Rogaland Agder. Tid: 3. og 4. februar 2016, kl 09.30 – 15.00 begge dager. Sted: Veksthusloftet, Særheim

Dag 1:

Fôring, ved Ingunn Skauen Ruud, Tine og Ola Stene, FKRA
• Hva passer min produksjon og mitt driftsopplegg?
• Hva er rett grovfôrkvalitet på min gard?
• Hva koster det å kompensere for konserveringstap?

Konservering og redusere tap, ved Åshild Randby, NMBU
• Ensileringsmidler, typer og dosering, forsøksresultater og fôrverdi
• Fôropptak og produksjon ved bruk av ulike surfôrkvaliteter og ulike kraftfôrmengder i mjølk- og kjøttproduksjon
• Utfordringer ved ulike konserveringsmetoder, plansilo, tårnsilo, rundballer, stakk


Dag 2:

Grovfôrøkonomi, ved Cathinka Jerkø, Tine
• Hva koster grovfôret på min gard?
• Eie eller leie jord og maskiner?
• Maskinkostnader, I-mek og U-mek
• Grovfôrkostnad «levert» på fôrbrettet

Plantedyrking, ved Geir Paulsen, FKRA, Ingvild L. Nesheim, NLR og Jens Randby, FKRA
• Valg av grasarter og slåttestrategi for å oppnå ønska grovfôrkvalitet
• Sammenheng mellom gjødsling og næringsinnhold i graset, og kvalitet på fôret – gevinst ved god planlegging av næringsstoff på gården
• Presisjonsdyrking for mer – og bedre gras/surfôr.

Det blir satt av tid til diskusjoner og erfaringsutveksling underveis.

Påmelding
Påmelding innen 25. januar til Ola Stene, FKRA.
Send en e-post til: ola.stene@fkra.no (oppgi navn, adresse og tlf-nr)
eller ring 952 16 260.

Kursavgift: kr 2000,- (lunsj begge dager er inkludert)

Publisert 11. januar 2016 - Jens Randby

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640