Såvarer

Til fornying og reparasjoner av eng og beite har Felleskjøpet Rogaland Agder et bredt sortiment av frøblandinger. Sammensetningen av blandingene justeres kontinuerlig ut fra en målsetting om at det skal produseres mye - og et kvalitetsmessig godt grovfôr i vår region.

 

Alle priser på gjødsel og ensileringsmidler gjelder fra hovedlager SIR eks mva. Evt frakt beregnes etter de til enhver tid gjeldende fraktsatser. Våre FK avdelinger og forhandlere vil påregne frakt og håndteringskostnader til sine priser

 

  • Figgjo - Norsk fleirårig raigras

    «Når vi skal lage nye raigrassortar, så plukkar vi dei beste eigenskapane frå kjende, gode sortar, og prøver å lage ein sort som eignar seg endå betre for norske forhold. Det er særleg avling, kvalitet og overvintring som blir vektlagt». Dette seier forskar Liv Østrem ved NIBIO Fureneset.

  • Rett grovfôrstrategi på min gard

    Kurs i grovfôrdyrking arrangeres av Tine, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland og Felleskjøpet Rogaland Agder. Tid: 3. og 4. februar 2016, kl 09.30 – 15.00 begge dager. Sted: Veksthusloftet, Særheim

Viser fra 13 til 14 av totalt 31 artikler

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640