Såvarer

Til fornying og reparasjoner av eng og beite har Felleskjøpet Rogaland Agder et bredt sortiment av frøblandinger. Sammensetningen av blandingene justeres kontinuerlig ut fra en målsetting om at det skal produseres mye - og et kvalitetsmessig godt grovfôr i vår region.

 

Alle priser på gjødsel og ensileringsmidler gjelder fra hovedlager SIR eks mva. Evt frakt beregnes etter de til enhver tid gjeldende fraktsatser. Våre FK avdelinger og forhandlere vil påregne frakt og håndteringskostnader til sine priser

 

  • Plantekulturkatalogen 2014

    Vi vet mange har ventet på denne, har du ikke fått den kan du laste den ned og lese den her. Vi ønsker at katalogen skal være en god veiviser for dine valg av driftsmidler i sesongen 2014. God våronn og lykke til med årets vekstsesong!

  • Vekstavslutning i flerårig raigras

    Vinteren er uansett en hard påkjenning for grasplantene. Vekstavslutningen er viktig for hvordan raigrasengene vil klare seg gjennom vinteren. Med riktig stell av enga kan du øke muligheten for en god overvintring og en god eng også neste år.

Viser fra 17 til 18 av totalt 30 artikler

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640