Såvarer

Til fornying og reparasjoner av eng og beite har Felleskjøpet Rogaland Agder et bredt sortiment av frøblandinger. Sammensetningen av blandingene justeres kontinuerlig ut fra en målsetting om at det skal produseres mye - og et kvalitetsmessig godt grovfôr i vår region.

 

Alle priser på gjødsel og ensileringsmidler gjelder fra hovedlager SIR eks mva. Evt frakt beregnes etter de til enhver tid gjeldende fraktsatser. Våre FK avdelinger og forhandlere vil påregne frakt og håndteringskostnader til sine priser

 

  • Ugras i eng og beite

    Gode og effektive førebyggende tiltak er helt nødvendige for å få en gode og varige resultater. Felleskjøpet Rogaland Agder har har laget en ny brosjyre som vi håper kan være til hjelp i praktisk ugrasbekjemping.

  • Godt salg av jordbruksfrø

    Våren 2011 har vært hektisk for såvareavdelingen i FKRA. Frøsalget har hatt en salgsøkning på over 40 % i forhold til et normalår. Etter en uvanlig streng vinter ble behovet for frø ekstra stort, og det har vært en utfordring å skaffe nok frø for å dekke etterspørselen.

Viser fra 27 til 28 av totalt 30 artikler

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640