Årets såvarer snart i hus - Felleskjøpet Rogaland Agder

Årets såvarer snart i hus

Såvareavdelingen ha gjennomført den årlige vekstkontrollen hjå våre kontraktdyrkarar av såkorn og frø, og det vart ikkje gjort funn av floghavre.

Det meste av kornarealet ser ut for å gje bra avlinger. Så sant vi nå får årets grøde i hus i brukande vær, så vil vi vera godt forsynt med såkorn av både bygg og havre for salg til neste år.

Frøengene hjå våre kontraktdyrkarar i Aust-Agder ber ennå spor etter tørken i fjor. Omtrent halvparten av fjorårets gjenlegg med timotei måtte kansellerast. Avlingsnivået på det som står igjen ser heller ikkje ut for å bli så høgt. Men lagersituasjonen i landet sett under eitt er god, så det skal bli nok frø av dei vanlege frøtypane til neste år også.

 Publisert 23. august 2019 - Geir Paulsen, Avdelingssjef Såvare

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640