Felleskjøpet - Illustrasjonsbilde av beite

Frøblandinger til beite i 2013

Mye av fôrproduksjonen i vårt område foregår på beite, eller i en kombinasjon mellom slått og beite. Varige- og yterike beiter stiller andre krav til frøblandinger enn blandinger som skal benyttes til slåtteeng. Vekstvillige- og mer aggressive arter hører hjemme i beiteblandingene.

 

Arter som engrapp og hvitkløver utmerker seg med stor gjenvekstevne og høy toleranse mot tråkk. Enkelte typer raigras er også verdifulle beitegras. Typiske beitetyper av flerårig raigras er seine-, de er bladrike- og de har en mer lukket og tettere vekst enn raigrastyper beregnet til slått.
Beitepraksis og jordtilstand (grøfte – og kalktilstand) er uansett viktige forutsetninger for å oppnå høg produksjon på beite. Det hjelper lite å velge ei godt tilpassa frøblanding dersom pH og grøftetilstand ikke er tilfredsstillende.
 
Frøblandinger til reparasjon av beiter
Etter store nedbørmengder i fjor høst, kan beiteområder ha blitt utsatt for tråkkskader -og ødelagt plantedekke. Det er varierende erfaringer med ettersåing og reparasjon i beiter. Jordkontakt- og spireråme er viktige forutsetninger for å oppnå et vellykket resultat. Metodene som brukes varierer mellom breisåing før spredning av husdyrgjødsel, eller innblanding av frø i husdyrgjødsla ved spredning. Beite Pluss 60 Sau/Ku er velegnet til formålet. Se tabell 1. Blandingen inneholder de typiske beiteartene engrapp, hvitkløver og rødsvingel, i tillegg til middels- og seine sorter av flerårig raigras. Raigras etablerer seg raskt, har god konkurranseevne og gir god beitekvalitet- og god vekst utover høsten. Innslag av hvitkløver bidrar til å øke fôrverdien.
 
Frøblandinger til fornying av areal til slått/beite
Blandinger med Flerårig raigras (tabell 1)
I første omgang står valget mellom om en vil ha med flerårig raigras, eller ikke. Beite Pluss 60 Sau/Ku er allerede beskrevet. Blandingen er best egnet der produksjon på beite teller mest. Med et innhold på til sammen 65% timotei/engsvingel, vil Surfôr/Beite Pluss 10 passe best der avling fra slått prioriteres. Beiteegenskapene i blandingen ivaretas av den diploide raigrassorten Foxtrot og hvitløver.
 
Blandinger uten Flerårig raigras (tabell 2)
Når blandinger med innhold av flerårig raigras ikke er aktuelle, står valget mellom Surfôr/Beite Vintersterk, eller Surfôr/Beite Normal. I begge blandingene utgjør Timotei/Engsvingel til sammen 65%. I tråd med navnet, er Surfôr/ Beite Vintersterk tilpasset områder med et tøft vinterklima. Innhold av nordnorske sorter av timotei og engsvingel gjør blandingen bedre egnet til å takle en kortere vekstsesong og lengre vinter enn øvrige blandinger.
 
Les også
Årets frøblandinger til eng
 

Publisert 19.mars 2013 - Jens Randby

 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640