Hektisk for såvareavdelingen i Felleskjøpet Rogaland Agder
Hektisk for såvareavdelingen i Felleskjøpet Rogaland Agder

Godt salg av jordbruksfrø

Våren 2011 har vært hektisk for såvareavdelingen i FKRA. Frøsalget har hatt en salgsøkning på over 40 % i forhold til et normalår. Etter en uvanlig streng vinter ble behovet for frø ekstra stort, og det har vært en utfordring å skaffe nok frø for å dekke etterspørselen.

For Felleskjøpet Rogaland Agder har det vært viktig å sikre tilgjengelighet av såvarer og en god planlegging på et tidlig tidspunkt samt suppleringskjøp av frø har vært avgjørende for å dekke etterspørselen.

Enkelte bønder vil ha behov for frø til høstsåing av gjenlegg. På grunn av begrensede beholdninger av enkelt arter og sorter kan blandingene være noe avvikende i forhold til standard. Vi har av denne grunn valgt å ikke selge frøblandinger via vår nettløsning før neste sesong.

Frøbestillinger kan som normalt bestilles via kundetjenesten,
hos såvareavdelingen, eller via våre forhandlere.
 

Planlegging av neste sesong er i gang
Allerede nå er vi i gang med å planlegge sortiment og innkjøp for 2012. Har du innspill og forslag på sammensetning av frøsortimentet, setter vi pris på det, ta kontakt med Tor Osmund Våga eller Jens Randby.

Publisert 18.august 2011 - May-Linda Schjølberg
 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640