Utvalg av såvarer

Godt utvalg av såvarer

Det er nå god tilgang på norsk frø av de vanlige sortene som timotei, engsvingel, kløver, hundegras m.m. Norsk raigras er det litt begrensa tilgang på.

Når det gjelder raigras kommer det meste av importen fra Danmark, Nederland eller Sverige. Alle disse landa ble rammet av tørken i fjor. Det betyr at enkelte sorter, som f.eks. Birger raigras, får vi ikke tak i i år. Det samme gjelder noen sorter av 1-årig og 2 årig raigras. Men vi har funnet gode erstattere, og vil kunne tilby det vanlige sortimentet av frøblandinger, men med litt justering av innhold fra i fjor.

Også av korn har vi det meste på plass, bortsett fra at havresortimentet blir litt begrensa. Til fôrdyrking, for eksempel dekkvekst til gjenlegg, vil 6-radsbygg være et minst like godt alternativ som havre.


Publisert 18. februar 2019 - Geir Paulsen

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640