Søk

Du er her:

Bildet av gress - illustrasjonsbilde Felleskjøpet
Begge blandinger vil bli tilgjengelige fra Såvareavdelingen i uke 25.

Ny tilgang på SPIRE Surfôr Normal og SPIRE Surfôr Pluss 10

FKRA har tidligere informert om manglende tilgang på SPIRE blandinger med innhold av timotei, engsvingel, engrapp og rødkløver. Erfaringsmessig er det enkelte som ønsker å fornye engareal også etter 1. slåtten, på ettersommeren, eller om høsten.

Med en del anstrengelser i FKRA, har en av våre frøleverandører stilt til vår disposisjon et parti frø av artene timotei (Comtal), engrapp (Oxford), rødsvingel (Gondolin)  og rødkløver (Suez). Bortsett fra  Comtal og Suez, er sortene som leveres, fast innslag i våre standard SPIRE-blandinger.

Importerte timoteisorter er lite brukt i Norge, men i Sverige blir Comtal  brukt i beiteblandinger og i 3-slåttsystem. På en svensk skala fra 1-9 som angir vinterherdighet, (9 er best) har Comtal kommet ut med 8.  Sorten er ikke testet i Norge.

Sammenlignet med Flerårig raigras har timotei både bedre vinterstyrke- og  bedre toleranse mot oversvømmelse og fuktige forhold. Rødsvingel og engrapp er hardføre og slitesterke – også under tørre forhold. 

Med nåværende frøtilgang, har FKRA valgt produsere to ulike SPIRE blandinger med 70% innhold av timotei. Engsvingel har vi ikke tilgang på og er derfor ikke med i noen av blandingene. Begge blandinger vil bli tilgjengelige fra Såvareavdelingen i uke 25.  

SPIRE Surfôr Pluss 10 (uten engsvingel)
Timotei (Comtal)               70%
Engrapp (Oxford)              10%
Rødsvingel (Gondolin)         10%
Flerårig raigras                 10%

SPIRE Surfôr Normal (uten engsvingel)
Timotei (Comtal)               70%
Engrapp (Oxford)              10%
Rødsvingel (Gondolin)         10%
Rødkløver (Suez)               10%

Publisert 13. juni 2013 - Jens Randby

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640