Illustrasjonsbilde - Gode avlinger 2010
Meget gode avlinger i 2010

Såkornkvaliteten i 2011 ser lovende ut

For tiden er det stor aktivitet ved såvareavdelingen med klargjøring av årets såkorn. Så langt ser kvaliteten ut til å være tilfredsstillende, både når det gjelder spireevne og renhet.

Hovedsorter i 2011 vil bli 6-radssorten Heder, 2-radssorten Helium og Belinda/Ringsaker havre.

Blant FKRA sine såkornavlere ble det oppnådd meget gode avlinger i 2010. På Stamsædgarden ble det høstet en nettoavling (15% vann) på 690 kg/dekar. Også på Åna fengsel er det oppnådd toppavling med sorten Heder. Fra dyrkere som ennå ikke har levert fjorårsavlingen, rapporteres det om gode avlinger også på de øvrige aktuelle sortene.


Publisert 27. januar 2011 - Jens Randby / Grethe Sevdal
 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640