SPIRE Raigras/Raisvingel

Som et supplement til FKRA sitt standard sortiment brukt til reparasjon av eng kan vi nå tilby SPIRE Raigras.

Blandingen inneholder:
40 % Solid (Storm) hybridraigras
30% Calibra flerårig raigras
30% Perseus raisvingel

Vi har ikke tilgang på sorten Solid, men erstatter denne med en annen sort hybridraigras, Storm. Storm har mange likhetstrekk med Solid og vil i praktisk dyrking ikke svekke blandingens dyrkingsverdi. Hybridraigraset Storm har i lokale forsøk vist seg å være meget godt tilpasset dyrkingsforholda på Jæren.

Vår danske fagkontakt i DLF Trifolium har vurdert blandingen og sier at den har mange likhetstrekk med en blanding som blir anbefalt i Danmark og gir ”vår blanding” sin anbefaling til reparasjon.

Beskrivelse av sortene i blandingen:

Storm (hybridraigras)
Halvtidlig hybridraigras – krysning mellom flerårig raigras og italiensk raigras. Svært høgt avlingspotensiale og bra overvintringsevne.

Calibra (flerårig raigras)
Halvtidlig tetraploid sort som gir god avling med god kvalitet (høgt sukkerinnhold). Overvintringsevnen er og bra.

Perseus (raisvingel)
Sein sort som passer godt til slått, der det blir lagt vekt på halvtidlig/sein skyting og høg fôrverdi

Såvareavdelingen i FKRA har produsert ca 10 tonn av blandingen. Leveres i 25 kg sekk. Pris, kr 725 pr sekk fra lager + mva.


Publisert 1. april 2011 - Jens Randby

 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640