Timotei illustrasjonsbilde - Felleskjøpet

Timotei i SPIRE- frøblandinger

Erfaringsmessig vil enkelte velge å fornye engareal på ettersommeren og høsten. FKRA vil anstrenge seg for å tilby justerte utgaver av SPIRE Surfôr Normal og SPIRE Surfôr Pluss 10 framover.

Begge blandinger vil være uten innhold av Engsvingel. Det er heller ingen tilgang på timoteisorten Grindstad, som i mange år har vært den dominerende timoteisorten i Norge. Vi har imidlertid valgt å importere en kanadisk sort, Comtal for i det hele tatt kunne levere. Sorten er ikke kjent i Norge, heller ikke  testet under norske forhold så vidt vi er kjent med.
 

Comtal er litt seinere enn Grindstad
Overvintringsevnen til Comtal er ikke svært forskjellig fra Grindstad. På en poengskala fra 1-10 for overvintring (10 er best) oppnår  Grindstad 9- og Comtal 8.  Comtal er litt seinere enn Grindstad. I Sverige blir den mest brukt i beiteblandinger men den kan også fungere i 3-slåttsystem.

I Sørsverige har den gitt ca 7% lavere årsavling enn Grindstad ved tre slåttar; spesielt i gjenveksten er den svakere enn Grindstad. Muligens noe bedre kvalitet enn Grindstad i de svenske forsøkene men tallene er usikre grunnet få forsøk.

Publisert 03. juli 2013 - Jens Randby

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640