Såkornkvaliteten på neste års såkorn

Såkornkvaliteten 2015

Kvaliteten på neste års såkorn ser ut til å være tilfredsstillende, både når det gjelder spireevne og reinhet. Beisebehovet er begrenset til et fåtall partier, og det er ikke registrert spiretreghet i noen partier.

Etter flere år med dårlige avlinger – og vanskelige innhøstingsforhold, har 2014 vært et svært godt kornår. Flere av FKRA sine såkorndyrkere har oppnådd gjennomsnittsavlinger på mellom 6-700 kg/dekar (nedtørka vare).

Fortsatt vil Heder være den dominerende 6-radssorten på Sør-Vestlandet. Fairytale vil gradvis overta for Helium som dominerende hovedsort i 2-radsbygg. Belinda vil  fortsatt være hovedsort i Havre.


Publisert 22. desember 2014 - Jens Randby

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640