Søk

Du er her:

Salgsøkning av gjødsel og såvarer

Salgsøkning på gjødsel og jordbruksfrø

Sammenlignet med fjoråret har det hittil i år vært en kraftig vekst i salg av jordbruksfrø og gjødsel. Salget av ensileringsmidler er på nivå med fjoråret med en klar dreining mot en høyere andel KOFASIL-produkter.

Hittil i år har økningen på gjødsel vært på ca 12% sammenlignet med 2017, og med mest økning i salg av OPTI-NS 27-0-0 (4S) og helgjødselprodukter.

På frøblandinger til jordbruk er salget over 90 tonn høyere enn i 2017. Volumøkningen tilsvarer et sådd areal på ca 25000 dekar.

Veksten i salg av jordbruksfrø er naturlig, og kan forklares med at det i vår har vært spesielt gode forhold for fornying- og reparasjon av engareal. Samtidig var reparasjonsbehovet stort etter en fjorårssesong med mye skader på jord og eng.

Etter en begredelig grovfôrsesong i 2017 med lite overliggende fôr, er mange opptatt av å ta ut maks avling. Balansert gjødsling og god agronomi er nøkkelen til økt avlingsnivå og bedre lønnsomhet i de grovfôrbaserte husdyrproduksjonene.

 

Publisert 29.06.2018 - Jens Randby.

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640