Sein skuronn

Det fuktige véret har forsinka skuronna i vårt område. Like fullt ser det ut til at kvaliteten er på det jamne. To tredjepartar av kornavlinga i Rogaland og Agder står ennå att å hausta inn. Det fuktige véret har forsinka skuronna, om enn i litt mindre grad enn på Austlandet.

Vassinnhaldet i kornet er om lag som normalt, og sjølv om det har vore ein del soppangrep i åkrane, så viser analysane våre at mykotoksin-nivået i kornet er lågt.  Bare unntaksvis er nivået så høgt at analysemetoden greier å påvise mykotoksinet deoksynivalenol (“DON”).  Mottaket som Felleskjøpet Rogaland Agder etablerte på kort varsel på Lista, har fungert godt.

Alt kornet frå Lista har så langt gått til Kvalaberget for på den måten å avlaste tørkekapasiteten på Lagmannsholmen.  Langtidsvarselet ser ikkje ut til å vera det beste, men la oss håpe at stråstyrken held aksa oppe til skurtreskaren har berga heile avlinga.

Publisert 8. september 2011 - Geir Inge Auklend
 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640