Søk

Du er her:

Svovel - et viktig næringsstoff for både planter og dyr

Svovel - et viktig næringsstoff for planter og dyr

OPTI-NS 27-0-0 (4S) er Felleskjøpet Rogaland Agder sin største gjødseltype med ca. 11000 tonn utlevert i 2019. Denne N-gjødsla passer godt i kombinasjon med storfegjødsel og brukt sammen vil de i de fleste tilfellene også dekke behovet for fosfor og kalium.

 

Grunnlaget for all gjødsling bør alltid gå ut fra jordanalyser på skiftet. De senere årene har det vært et stort fokus på nytten av svovel i supplerende mineralgjødsel for å dekke plantenes behov, og da spesielt tidlig om våren når jorda er våt og kald. OPTI-NS inneholder også magnesium og kalsium. OPTI NS gir derfor et godt grunnlagt optimalt grovfôropptak i melk- og kjøttfeproduksjon.
 

FKRA har valgt YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) som sitt førstevalg av N-gjødsel på grunn av produksjonsmetode og lavt CO2-fotavtrykk. Svært god varekvalitet gir  spredeegenskaper som gir god totaløkonomi for sluttbruker.
 

Leveringssikkerhet fra leverandør er et av våre hovedfokusområder. Varen tas inn med bulkbåt fra Yara Rostock i Tyskland og pakkes og utleveres i 600 kg storsekk fra FKRA sitt hovedlager for gjødsel i Sirevåg. Brukes i hele vårt salgsområde fra Eidfjord i nordvest til Tvedestrand i sørøst.

 


Sak tatt fra Vårt Felleskjøp april 2020

Les hele magasinet Vårt Felleskjøp

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640