Søk

Du er her:

Tenk sikkerhet ved håndtering av ensileringsmidler

Ved bruk av ensileringsmidler er det viktig å følge produktets anvisninger på etiketten. Bruk vernebriller/ ansiktsskjerm og hansker. Bruk alltid vifte som blåser frisk luft ned i siloen før du går ned.

Sørg for at verken folk eller dyr får i seg konsentrerte ensileringsmidler.

Levende plantemateriale som legges i silo ånder så lenge det er tilgang på luft. Åndingsprosessen bruker sukker som energikilde, og det produseres karbondioksid (CO2), vann og varme.

Det kan dannes giftige, nitrøse gasser ved at enzymer reduserer nitrater i graset til nitrit, gassen går videre til nitrogenoksid og videre til nitrogendioksid (NO2).

Risikoen for gassdannelse reduseres ved å:

  • Gjødsle enga moderat, særlig vekster med høyt nitrat-innhold
  • Bruke anbefalte mengder sure ensileringsmidler
  • God ensileringsteknikk, rask fylling, god pakking og dekking av siloen

Risikoen for gassforgiftning reduseres ved å:

  • Redusere risikoen for gassdannelse
  • Ventilere siloen godt (bruk alltid vifte som blåser ned i siloen før en går ned)
  • Ha tilsyn når en skal gå ned i siloen

Fare for øyne og hud
Maursyre 85 % er etsende på hud og øyne. GrasAAT – produktene og KOFA® Grain er klassifisert
som Irriterende, og langt mer skånsomme. Les etikett på emballasjen, og bruk vernebriller/ ansiktsskjerm og hansker. Skyll med vann ved uhell og søl.

KOFASIL LP og KOFASIL Ultra er verken etsende eller irriterende, men de er helseskadelige å innta. Sørg for at ikke folk eller dyr får i seg konsentrerte ensileringsmidler.

For mer detaljer om HMS viser vi til HMS datablad for produktene.

Publisert 14. august 2013 - May Linda Schjølberg

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640