Søk

Du er her:

Såfrø fra Spire
Såvareavdelingen Gunnar Bore, Tor Osmund Våga og Bjørn Frafjord
Såvareavdelingen Gunnar Bore, Tor Osmund Våga og Bjørn Frafjord

Våren har for lengst startet i såvareavdelingen

Lenge før salgssesongen 2013 ble avslutta, startet forberedelsene til en ny. Vi besøker FKRA sin såvareavdeling på Kvalaberg. De ansatte på avdelingen er for lengst i gang med forberedelsene til en ny frøsesong.

Vi må starte tidlig for å være godt forberedt. Når det blir vår i lufta og «alle skal ha», må varene stå klar, forteller avdelingssjef, Tor Osmund Våga.

– FK butikker, FK-forhandlere og sluttkunder ønsker i liten grad å ta inn varene før de skal brukes. Dette året ble utfordringene ekstra store. Spesielt i jærregionen ble vinterskadene omfattende, det ble registrert skade på engareal over
store deler av landet. Vi forstod tidlig at dette kunne bli et ekstremår, og i flere omganger ble det gjort suppleringskjøp av alle frøslag,fortsetter Våga.

– Tilgangen på typisk norske arter forsvant tidlig i sesongen. Import av ulike typer raigras ble redningen, både ettårig-, toårig- og flerårige typer.

– Når enkeltbønder må så samme areal tre ganger i løpet av en sesong, forteller det mye om hvilke utfordringer bønder har hatt dette året, fortsetter Våga.

– Vi selger et normalår ca 450 tonn frø. Dette året har vi solgt nesten 900 tonn, avslutter Våga.

3,2 årsverk
Såvareavdelingen teller i alt 3,2 årsverk, alle med lang fartstid i FKRA. I disse dager går det for fullt med rensing og pakking av frø. FKRA har kontraktdyrkere på Sørlandet som produserer frø av artene: timotei, engsvingel og flerårig raigras. Bjørn Frafjord som er ansvarlig for frørensing forteller at det gjelder lovpålagte minstekrav til reinhet og spireevne i alt frø
som selges.

– I vekstsesongen blir alle kontraktsarealene kontrollert i felt, og av ferdigrensa frø blir det tatt ut prøver for å sikre at sertifiseringskrava blir oppfylt. Rett innstilling av renseutstyret stiller store krav til nøyaktighet og han legger til at mye av kompetansen må læres ved erfaring, forklarer Frafjord.

– Hovedutfordringen består i å rense vekk «så lite som mulig, men nok», til at kravene til reinhet oppfylles.

Frø fra dyktige kontraktsdyrkere
Frafjord innrømmer at han av og til må rense enkelte partier to ganger, før partiet kan godkjennes. Spesielt frøpartier med høgt innhold av ugrastyper som balderbrå og kveke er krevende. Men Bjørn Frafjord understreker av kontraktdyrkerne på frø jevnt over er meget dyktige plantedyrkere.

Ca. 80% av alt frø selges som arts- og sortsblandinger under varemerket, SPIRE Såfrø. Det gjelder både frø til forbrukermarkedet og til jordbruk. Gunnar Bore har hovedansvaret for blanding og pakking av alt frø.

– Det som står på sekken, må stemme med det som er inni sekken, sier Gunnar. Alt i alt opererer FKRA med ca. 20
SPIRE-blandinger, tilpassa ulike distrikter og ulike driftsopplegg. Gunnar klager ikke på det brede sortimentet.

Bore gleder seg til våren
– Vi skal produsere de varene som kundene våre trenger, enten det er i Øvre Sirdal, eller på flate Jæren. Jeg gleder meg alltid til våren, til travelheten og stemningen som rår når lastebilene står i kø og varene våre er etterspurt. Bore innrømmer
likevel at våren 2013 ble i drøyeste laget.

– Klargjøring av ca 1500 paller med frø krevde både helger og seine kvelder av alle ansatte på avdelingen. Tjalve Aase jobber deltid på avdelingen og stiller på jobb når det trengs.

– Det er gull verdt å ha slike som Tjalve på laget, sier Våga. – Etter mange år på full tid, kjenner han arbeidsoppgavene på avdelingen fra innsida og kan bidra effektivt i de mest kritiske periodene med stort arbeidspress. Han er også med og tar
et tak når vi skal gjennomføre omfattende reingjøring av lager- og renseutstyr.

«De på såvaren leverer alltid»
Dette er omkvedet blant de fleste som er kjent i FKRA-organisasjonen, så også i ekstremåret 2013. Vi har møtt en godt sammensveisa gjeng som trives sammen.

Saken er hentet fra magasinet Vårt Felleskjøp
Tekst: Jens Randby, Foto: May Linda Schjølberg

Publisert 03. januar 2014 - May Linda Schjølberg

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640