SPIRE FRØBLANDING NATUR

SPIRE Frøblanding Natur er satt sammen av gras og hvitkløver slik at blandingen faller godt inn i omkringliggende natur.

SPIRE Frøblanding Natur er satt sammen av gras og hvitkløver slik at blandingen faller godt inn i omkringliggende natur.
 
Blandingen setter svært små krav til gjødsling. Den tåler tørkeperioder og kan etablere seg på næringsfattig jord.
SPIRE Frøblanding Natur egner seg i hytteområder, veiskråninger og andre ekstensive areal som trenger landskapspleie, men ikke slås som plen.
 
På torvtak bør SPIRE Torvtak fortrekkes.

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640